Seritë 837

Valvul solenoide për gazin, me mbyllje normale, me rivendosje manuale.

Shko te
837005.png
Shkarko me rezolucion të lartë

Përshkrimi i produktit

Valvul solenoide për gazin, me mbyllje normale, me rivendosje manuale.

Të dhënat teknike

Presioni maksimal i funksionimit: 500 mbar
Klasa e mbrojtjes: IP 65

Certifikimet

CE

Skicat dhe specifikimet

Numri i pjesës Lidhjet Furnizimi me energji elektrike
Modele 3D
Teksti i tenderit
Valvul solenoide për gazin, me mbyllje normale, me rivendosje manuale. Lidhjet: Rp 3/4" (EN 10226-1) F. Presioni maksimal i funksionimit: 500 mbar. Furnizimi me energji elektrike: 230 V (AC). Klasa e mbrojtjes: IP 65.
SCIP code
5a64e3ec-aac5-49b5-870a-8722ed1e8bdd
Modele 3D
Teksti i tenderit
Valvul solenoide për gazin, me mbyllje normale, me rivendosje manuale. Lidhjet: Rp 1" (EN 10226-1) F. Presioni maksimal i funksionimit: 500 mbar. Furnizimi me energji elektrike: 230 V (AC). Klasa e mbrojtjes: IP 65.
SCIP code
5a64e3ec-aac5-49b5-870a-8722ed1e8bdd
Modele 3D
Teksti i tenderit
Valvul solenoide për gazin, me mbyllje normale, me rivendosje manuale. Lidhjet: Rp 1 1/4" (EN 10226-1) F. Presioni maksimal i funksionimit: 500 mbar. Furnizimi me energji elektrike: 230 V (AC). Klasa e mbrojtjes: IP 65.
SCIP code
5a64e3ec-aac5-49b5-870a-8722ed1e8bdd
Modele 3D
Teksti i tenderit
Valvul solenoide për gazin, me mbyllje normale, me rivendosje manuale. Lidhjet: Rp 2" (EN 10226-1) F. Presioni maksimal i funksionimit: 500 mbar. Furnizimi me energji elektrike: 230 V (AC). Klasa e mbrojtjes: IP 65.
SCIP code
5a64e3ec-aac5-49b5-870a-8722ed1e8bdd
Modele 3D
Teksti i tenderit
Valvul solenoide për gazin, me mbyllje normale, me rivendosje manuale. Lidhjet: Rp 3/4" (EN 10226-1) F. Presioni maksimal i funksionimit: 500 mbar. Furnizimi me energji elektrike: 24 V (AC). Klasa e mbrojtjes: IP 65.
SCIP code
5a64e3ec-aac5-49b5-870a-8722ed1e8bdd
Modele 3D
Teksti i tenderit
Valvul solenoide për gazin, me mbyllje normale, me rivendosje manuale. Lidhjet: Rp 1" (EN 10226-1) F. Presioni maksimal i funksionimit: 500 mbar. Furnizimi me energji elektrike: 24 V (AC). Klasa e mbrojtjes: IP 65.
SCIP code
5a64e3ec-aac5-49b5-870a-8722ed1e8bdd
Modele 3D
Teksti i tenderit
Valvul solenoide për gazin, me mbyllje normale, me rivendosje manuale. Lidhjet: Rp 1 1/4" (EN 10226-1) F. Presioni maksimal i funksionimit: 500 mbar. Furnizimi me energji elektrike: 24 V (AC). Klasa e mbrojtjes: IP 65.
SCIP code
5a64e3ec-aac5-49b5-870a-8722ed1e8bdd
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Valvul solenoide për gazin, me mbyllje normale, me rivendosje manuale. Lidhjet: Rp 1 1/2" (EN 10226-1) F. Presioni maksimal i funksionimit: 500 mbar. Furnizimi me energji elektrike: 230 V (AC). Klasa e mbrojtjes: IP 65.
SCIP code
5a64e3ec-aac5-49b5-870a-8722ed1e8bdd
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Valvul solenoide për gazin, me mbyllje normale, me rivendosje manuale. Lidhjet: Rp 1 1/2" (EN 10226-1) F. Presioni maksimal i funksionimit: 500 mbar. Furnizimi me energji elektrike: 24 V (AC). Klasa e mbrojtjes: IP 65.
SCIP code
5a64e3ec-aac5-49b5-870a-8722ed1e8bdd
Modele 3D
Teksti i tenderit
Valvul solenoide për gazin, me mbyllje normale, me rivendosje manuale. Lidhjet: Rp 2" (EN 10226-1) F. Presioni maksimal i funksionimit: 500 mbar. Furnizimi me energji elektrike: 24 V (AC). Klasa e mbrojtjes: IP 65.
SCIP code
5a64e3ec-aac5-49b5-870a-8722ed1e8bdd
Modele 3D
Teksti i tenderit
Valvul solenoide për gazin, me mbyllje normale, me rivendosje manuale. Lidhjet: Rp 3/4" (EN 10226-1) F. Presioni maksimal i funksionimit: 500 mbar. Furnizimi me energji elektrike: 12 V (DC). Klasa e mbrojtjes: IP 65.
SCIP code
5a64e3ec-aac5-49b5-870a-8722ed1e8bdd
Modele 3D
Teksti i tenderit
Valvul solenoide për gazin, me mbyllje normale, me rivendosje manuale. Lidhjet: Rp 1" (EN 10226-1) F. Presioni maksimal i funksionimit: 500 mbar. Furnizimi me energji elektrike: 12 V (DC). Klasa e mbrojtjes: IP 65.
SCIP code
5a64e3ec-aac5-49b5-870a-8722ed1e8bdd
Modele 3D
Teksti i tenderit
Valvul solenoide për gazin, me mbyllje normale, me rivendosje manuale. Lidhjet: Rp 1 1/4" (EN 10226-1) F. Presioni maksimal i funksionimit: 500 mbar. Furnizimi me energji elektrike: 12 V (DC). Klasa e mbrojtjes: IP 65.
SCIP code
5a64e3ec-aac5-49b5-870a-8722ed1e8bdd
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Valvul solenoide për gazin, me mbyllje normale, me rivendosje manuale. Lidhjet: Rp 1 1/2" (EN 10226-1) F. Presioni maksimal i funksionimit: 500 mbar. Furnizimi me energji elektrike: 12 V (DC). Klasa e mbrojtjes: IP 65.
SCIP code
5a64e3ec-aac5-49b5-870a-8722ed1e8bdd
Modele 3D
Teksti i tenderit
Valvul solenoide për gazin, me mbyllje normale, me rivendosje manuale. Lidhjet: Rp 2" (EN 10226-1) F. Presioni maksimal i funksionimit: 500 mbar. Furnizimi me energji elektrike: 12 V (DC). Klasa e mbrojtjes: IP 65.
SCIP code
5a64e3ec-aac5-49b5-870a-8722ed1e8bdd

Aplikimet

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi