08 January 2017

Valvula termostatike për radiatorë

Funksionimi

Valvulat termostatike për radiatorë përdoren zakonisht për të rregulluar rrjedhjen e mesme tek radiatorët e sistemeve të ngrohjes. Kur kombinohen me një kokë të kontrollit termostatik ose termo-elektrik, ato e mbajnë temperaturën e ambientit të dhomës ku janë instaluar konstante në vlerën e caktuar paraprakisht. Kjo parandalon një rritje të padëshiruar të temperaturës dhe arrin kursime të konsiderueshme të energjisë. Këto valvula kanë një fund të veçantë me izolim hidraulik prej gome, e cila i lejon një lidhje të shpejtë dhe të sigurtë në radiator pa pasur nevojën e materialeve izoluese shtesë. .

Parimi i punës së kokës kontrolluese termostatike

Koka kontrolluese e valvulës termostatike është një rregullator proporcional temperature, e përbërë nga gjyrykë që përmbajnë të lëng. Kur  temperatura e ambientit rritet, kjo shkakton një rritje të vëllimit në gjyryk, i cili nga ana tjetër, zgjerohet. Kur temperatura bie, e kundërta ndodh: gjyrykët tkurren për shkak të efektit të shtytjes së prodhuar nga susta kthyese. Lëvizja boshtore e elementit të ndjeshëm transmetohet në tapën e valvulës përmes aksit lidhës, duke rregulluar në këtë mënyrë rrjedhjen e lëngut tek emetuesi i ngrohjes.

Seria

Emri

200

Kokë kontrolluese termostatike. Me sensor të brendshëm me element me mbushje të lëngshme. Me përshtatës.

201

Kokë kontrolluese termostatike me element  me mbushje të lëngshme.

202

Kokë kontrolluese termostatike me element  me mbushje të lëngshme.

203

Kokë kontrolluese termostatik me sondë kontakti.

204

Kokë kontrolluese termostatike.

210

WiCAL - Kokë kontrolluese krono-termostatike e pavarur.

205

HIGH-STYLE - Kokë kontrolluese termostatike për valvulat modeluese të sistemeve ngrohëse.  Me sensor të brendshëm. Me sipërfaqe të bardhë të lemuar.

200

HIGH-STYLE - Kokë kontrolluese termostatike për valvulat modeluese të sistemeve ngrohëse.  Me sipërfaqe të lëmuar me përbërje të lartë kromi.


 

DISTRIBUTORËT

Sinani