20 November 2016

Kolektorë shpërndarës të përbërë

  • Kolektor i shumëfishtë i përbërë nga material i projektuar posaçërisht për kontrollin dhe shpërndarjen e ambjentit të krijuar në sistemet me panele rrezatuese nën dysheme.
  • I përbërë nga material të veçantë teknopolimeri për të garantuar një rezistencë të lartë ndaj deformimit plastik dhe një performancë në përputhje me ndryshimet e temperaturës.
  • Kolektor i shumëfishtë rrjedhjeje i pajisur me matës për rrjedhje, me valvula rregulluese të brendshme dhe kolektor të shumëfishtë kthimi të pajisur me valvula bllokuese të përshtatshme për aktivizuesit termoelektrikë.
  • Kolektor i shumëfishtë me mbyllëse, i pajisur me ajrosës të vetvetishëm dhe me kokë për mbushje dhe zbrazje.
  • Lidhjet e daljeve për qarqet individuale janë krijuar për përdorimin e një përshtatësi të veçantë për bashkim të shpejtë, i cili mund të montohet dhe hiqet lehtësisht.
  • Matësit e temperaturës janë të disponueshëm si një aksesor, me efekt shtyrje-përshtatje në tub, për të matur temperaturën aktuale të ambjentit në qarkun e kthimit.