SATK60

Satelit përdorimi pezull elektronik me ndarje të ujit

Përshkrimi: 

Satelit përdorimi pezull elektronik me ndarje të ujit për:
Ngrohjen e ujit në temperaturën e përzgjedhur
Shkalla e temperaturës së ulët (25–45
°C) Shkalla e temperaturës mesatare/të
lartë (45–75 °C)
Furnizim i menjëhershëm me ACS (max 18 l/min).
Funksione të aktivizueshme
• Parangrohje e shkëmbyesit ACS
• Tharja e shtresës poshtë dyshemesë
Përbërësit kryesor
- valvula me rregullim modulues (Δp max e lejuar 1,65 bar)
- sensor për mbrojtjen e sistemit në dysheme
- pompë me efikasitet të lartë
- mbulim PPE
- shkëmbyes i bronzuar për furnizim me ACS 40 kW nominale
- shkëmbyes i bronzuar për ngrohje 15 kW nominale
- valvul sigurie 3 bar
- vazo amortizimi 7 l
- grup ngarkimi
Përmasat (l x h x p): 570 x 590 x 110 mm.

Shkarkime

Vizatime:

Kodi

SATK60103HE 

SATK50193HE 

F0001495