767

Përbërësit karakteristik seria 767

Përshkrimi: 

Grup për rregullimin e motorizuar për
sistemet e ngrohjes.
Me izolim. I pajisur me matë
nxehtësie CONTECA ® (MID004)
me model dhe përshtatës për
sondat e zhytjes së
drejtpërdrejtë.
Rregullim me valvul me tre rrugëdalje
për sektor dhe servomotor me tre
pika kontakti. Me mikroçelës
ndihmës.
I kombinueshëm me rregulluesit me
kod 161010. Fuqia maksimale e
funksionimit: 10 bar.
Temperatura maksimale e
funksionimit: 100 °C. Furnizimi me
energji: 230 V - 50 Hz. Koha e
manovrimit: 50 s (rot. 90°). Fiksim
në anë të sistemit: 1” F.
Fiksim në anë të kaldajës: 1
1/2” M me mbyllje sferë.
In Baza mes akseve: 125 mm.

Shkarkime

Kodi

Pajisje bashkuese

 

Konfeksioni.

Paketimi

767600HE

1” F 

Fluks i drejtuar sipër - furnizim në anën e djathtë

1

-

767610HE 

1” F 

Fluks i drejtuar sipër - furnizim në anën e majtë

1

-