182

Njësi termike me rregullim fiks

Përshkrimi: 

Njësi termike me rregullim fiks.
Në komplet me:
- njësinë me rregullimin fiks,
- kompletin për shpërndarje me flegra dhe valvula mbyllëse në qarkun primar
- shpëndarës nga materiale të përbëra me matës të rrjedhës, valvula rregullatore dhe mbyllëse,
- kompletin by-pass për qarkun primar,
- termostatin e sigurisë.
Tmax punues: 6 bar.
Diapazioni i rregullimit: 25÷55°C.
Furnizimi: 230 V - 50 Hz.
 

Shkarkime

  • Dokumentacioni teknik

Aprovuar: 

  • CE

Vizatime:

Kodi

Connections

Outlet No. to panels

Outlet No. to radiators

Cope

Kutia

1826C5A2L 002

1” F

3 x 3/4” M

2 x 3/4” M

1

-

1826D5A2L 002

1” F

4 x 3/4” M

2 x 3/4” M

1

-

1826E5A2L 002

1” F

5 x 3/4” M

2 x 3/4” M

1

-

1826F5A2L 002

1” F

6 x 3/4” M

2 x 3/4” M

1

-

1826G5A2L 002

1” F

7 x 3/4” M

2 x 3/4” M

1

-

1826H5A2L 002

1” F

8 x 3/4” M

2 x 3/4” M

1

-

1826I5A2L 002

1” F

9 x 3/4” M

2 x 3/4” M

1

-

1826L5A2L 002

1” F

10 x 3/4” M

2 x 3/4” M

1

-

1826M5A2L 002

1” F

11 x 3/4” M

2 x 3/4” M

1

-

1826N5A2L 002

1” F

12 x 3/4” M

2 x 3/4” M

1

-

1826O5A2L 002

1” F

13 x 3/4” M

2 x 3/4” M

1

-

 

Produkte të ngjashme