574

Njësi për mbushje automatike me valvol moskthimi të tipit BA, me filtër në formë Y-je dhe me valvul bllokuese.

Përshkrimi: 

Njësi për mbushje automatike me valvol moskthimi të tipit BA,
me filtër në formë Y-je dhe me valvul bllokuese.

P.max - P.min e valvulës reduktuese të presionit: 1÷6 bar.
Presioni maksimal në përcjellës: 10 bar.
T.max e punës: 60°C.
Parandaluesi i kundër-rrjedhjes është në përputhje me normativën EN 12729.

Shkarkime

Aprovuar: 

  • DVGW
  • SITAC

Vizatime:

Kodi

 

Paketë 

Pako

574001 

3/4”

1

-

Produkte të ngjashme