548

Ndarës hidraulik

Përshkrimi: 

Ndarës hidraulik.
Trupi i çeliktë, i lyer me bojë epokside.
Me izolim paraprak.
Me lidhje femër-femër të bashkuara.
Presioni maksimal i punës: 10 bar. .
Tmin÷Tmax: 0–100°C.
Pajisur me: ajrues me tapë bllokuese automatike dhe me tapë për derdhje.

Shkarkime

  • Dokumentacioni teknik

  • Udhëzime për përdorimin

Vizatime:

Kodi

 

Qarkullimi i rekomanduar maks. 

Paketë

Pako

548006 

1”

2,5

1

-

548007 

1 1/4”

4

1

-

548008 

1 1/2”

6

1

-

548009 

2”

8,5

1

-

Produkte të ngjashme