6005

LEGIOFLOW® - Njësi kompakte me shumë funksione për kontrollin e temperaturës dhe dizinfektimit termik dhe dizinfektimit termik për instalimet sanitare

Përshkrimi: 

Njësi kompakte me shumë funksione për kontrollin e temperaturës dhe dizinfektimit termik dhe dizinfektimit termik për instalimet sanitare. 
Pjesët përbërëse:
- valvula përzierëse termorregulluese me siguresë kundra djegieve,
- valvula për dezinfektim termik me shtytje elektrotermike,
- valvula rrumbullake bllokuese me filtër dhe valvulëz jokthyese brenda saj,
- set për daljen e ujit të ftohtë
- shpërndarësit me valvula bllokuese
- dollapi art. 362056 (560x330x80).

Valvula përzierëse termorregulluese.
Prej tunxhi, për të parandaluar lëshimin e zinkut, i kromuar.
pmax i punës: 10 bar.
Shtrirja e rregullimit të temperaturës: 30÷50°C.
Programimi i fabrikës: 43°C
Temp. maks. hyrëse primare: 85°C.
E prodhuar sipas normës NF 079 Doc. 8, EN 1111 dhe EN 1287.
Koka elektrotermike
Mbyllet normalisht.
Ushqimi me: 230 V (ac).
Harxhimi gjatë punës: 3 W.
Shkalla e mbrojtjes: IP 44.
Gjatësia e kabllit: 80 cm.
Shpërndarësit
Prej tunxhi dhe të kromuar.
pmax i punës: 10 bar.
Tmin÷Tmax: 5÷100°C.
Largësia mes boshteve: 35 mm.

* Kërkesa për patentin nr. MI2007A000936

Shkarkime

Aprovuar: 

  • ACS

Vizatime:

Kodi Connections Outlets No cold Outlets No hot Outlets Ambalazhi Paketimi

600530

3/4”

3

2

23 p.1,5 M

1 -

600540

3/4”

4

3

23 p.1,5 M

1 -

600550

3/4”

5

4

23 p.1,5 M

1 -

600531*

3/4”

3

2

23 p.1,5 M

1 -

600541*

3/4”

4

3

23 p.1,5 M

1 -

600551*

3/4”

5

4

23 p.1,5 M

1 -