Seritë 679

DARCAL, Rekorderi për tuba shumështresorë për përdorim të vazhdueshëm me temperaturë të lartë.

Shko te
679514.png
Shkarko me rezolucion të lartë

Përshkrimi i produktit

Rekorderi për tuba shumështresorë për përdorim të vazhdueshëm me temperaturë të lartë.

Të dhënat teknike

Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar
Gama e temperaturës mesatare: 0–95 °C

Skicat dhe specifikimet

Numri i pjesës Lidhjet Lidhjet
Modele 3D
Teksti i tenderit
Rekorderi për tuba shumështresorë për përdorim të vazhdueshëm me temperaturë të lartë. Lidhjet: G 3/4" (ISO 228-1) F, Lidhja për rakorderat Caleffi. Lidhjet: Ø 14x2. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e temperaturës mesatare: 0–95 °C.
Modele 3D
Teksti i tenderit
Rekorderi për tuba shumështresorë për përdorim të vazhdueshëm me temperaturë të lartë. Lidhjet: G 3/4" (ISO 228-1) F, Lidhja për rakorderat Caleffi. Lidhjet: Ø 16x2. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e temperaturës mesatare: 0–95 °C.
Modele 3D
Teksti i tenderit
Rekorderi për tuba shumështresorë për përdorim të vazhdueshëm me temperaturë të lartë. Lidhjet: G 3/4" (ISO 228-1) F, Lidhja për rakorderat Caleffi. Lidhjet: Ø 16x2,25. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e temperaturës mesatare: 0–95 °C.
Modele 3D
Teksti i tenderit
Rekorderi për tuba shumështresorë për përdorim të vazhdueshëm me temperaturë të lartë. Lidhjet: G 3/4" (ISO 228-1) F, Lidhja për rakorderat Caleffi. Lidhjet: Ø 18x2. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e temperaturës mesatare: 0–95 °C.
Modele 3D
Teksti i tenderit
Rekorderi për tuba shumështresorë për përdorim të vazhdueshëm me temperaturë të lartë. Lidhjet: G 3/4" (ISO 228-1) F, Lidhja për rakorderat Caleffi. Lidhjet: Ø 20x2. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e temperaturës mesatare: 0–95 °C.
Modele 3D
Teksti i tenderit
Rekorderi për tuba shumështresorë për përdorim të vazhdueshëm me temperaturë të lartë. Lidhjet: G 3/4" (ISO 228-1) F, Lidhja për rakorderat Caleffi. Lidhjet: Ø 20x2,25. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e temperaturës mesatare: 0–95 °C.
Modele 3D
Teksti i tenderit
Rekorderi për tuba shumështresorë për përdorim të vazhdueshëm me temperaturë të lartë. Lidhjet: G 3/4" (ISO 228-1) F, Lidhja për rakorderat Caleffi. Lidhjet: Ø 20x2,5. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e temperaturës mesatare: 0–95 °C.

Aplikimet

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi