Çelës reaktiv për valvul të konvertueshme radiatori me një tub, të serisë 455.

Shko te
R46072.png
Shkarko me rezolucion të lartë

Përshkrimi i produktit

Çelës reaktiv për valvul të konvertueshme radiatori me një tub, të serisë 455.

Skicat dhe specifikimet

Numri i pjesës Shënim Përdorimi
Modele 3D
Teksti i tenderit
Çelës reaktiv për valvul të konvertueshme radiatori me një tub, të serisë 455.
Modele 3D
Teksti i tenderit
Çelës reaktiv për valvul të konvertueshme radiatori me një tub, të serisë 455.

Aplikimet

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi