Серија 528

Bezbednosen komplet za kotli, za horizontalna ili vertikalna instalacija.

Оди до
528518.png
528518_dim~-~page-1.png
528518_sez~-~page-1.png
528547_dim~-~page-1.png
528518_app~-~page-1.png
528518_app2~-~page-1.png
528518.png
528518_dim~-~page-1.png
528518_sez~-~page-1.png
528547_dim~-~page-1.png
528518_app~-~page-1.png
528518_app2~-~page-1.png
Преземи во висока резолуција

Опис на производот

Bezbednosen komplet za kotli, za horizontalna ili vertikalna instalacija.

Технички податоци

Максимален работен притисок: 10 bar
Среден температурен опсег: 2–40 °C
Материјал: месинг

Сертификати

BELGAQUA
KIWA
VA 1.59/20511
PZH

Цртежи и спецификации

Број на дел Поврзување Поставување
3D модели
Преземи
Преземи
Текст за опис
Bezbednosen komplet za kotli, za horizontalna ili vertikalna instalacija. Поврзување: Ø 15. Максимален работен притисок: 10 bar. Среден температурен опсег: 2–40 °C. Поставување: 8 bar. Материјал: месинг.
SCIP code
7de94367-ef63-4777-86d5-6ca11146e241
2D цртежи
Преземи
Преземи
3D модели
Преземи
Преземи
Текст за опис
Bezbednosen komplet za kotli, za horizontalna ili vertikalna instalacija. Поврзување: G 1/2" A (ISO 228-1) M. Максимален работен притисок: 10 bar. Среден температурен опсег: 2–40 °C. Поставување: 7 bar. Материјал: месинг.
SCIP code
3006671b-fe5f-4a4f-a3d9-7621a150e359
2D цртежи
Преземи
Преземи
3D модели
Преземи
Преземи
Текст за опис
Bezbednosen komplet za kotli, za horizontalna ili vertikalna instalacija. Поврзување: G 1/2" A (ISO 228-1) M. Максимален работен притисок: 10 bar. Среден температурен опсег: 2–40 °C. Поставување: 8 bar. Материјал: месинг.
SCIP code
b6e57b3a-d2a4-4929-84f4-a5db21613172
2D цртежи
Преземи
Преземи
3D модели
Преземи
Преземи
Текст за опис
Bezbednosen komplet za kotli, za horizontalna ili vertikalna instalacija. Поврзување: G 1/2" A (ISO 228-1) M. Максимален работен притисок: 10 bar. Среден температурен опсег: 2–40 °C. Поставување: 10 bar. Материјал: месинг.
SCIP code
03f71f4f-c54a-4a48-91a1-4b93d14f57f3

Апликации

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi