132

Valvulë ekuilibruese me matës qarkullimi

Përshkrimi: 

Valvulë ekuilibruese me matës qarkullimi. 
Trupi i valvulës dhe matësit të qarkullimit prej tunxhi. 
Me valvulë rrumbullake për rregullimin e qarkullimit. 
Treguesi matës i vlerës së qarkullimit me lëvizje magnetike. 
Me izolim. 
Shtypja max e punimit: 10 bar.
Temperatura min-max:-10÷110°C.
Përqindja max e glikolit: 50%.
Kërkesa për patentim
Nr. MI2007A000703.

 

 

 

 

Shkarkime

  • Dokumentacioni teknik

  • Udhëzime për përdorimin

Aprovuar: 

  • ACS

Vizatime:

Kodi

 

 
Zona e qarkullimit 
      (l/min)

 

Cope

Kutia

132402

1/2”

          2÷7

   1

   5

132512

3/4”

         5÷13

   1

   5

132522

3/4”

         7÷28

   1

   5

132602

1”

        10÷40

   1

   5

132702

1 1/4”

        20÷70

   1

   5

132802

1 1/2”

       30÷120

   1

   5

132902

   2”

       50÷200

   1

   5