663

By-pass joqëndror. Me vendosje fikse 20 kPa (2000 mm v.s.).

Përshkrimi: 

By-pass joqëndror.
Me vendosje fikse 20 kPa (2000 mm v.s.).
Për kolektorë shpërndarjeje të serisë 663.
Presioni max i punës: 10 bar.
Tmin÷Tmax: -10÷110°C.

Vizatime:

Kodi

 

Paketë

Pako

663000

1/2” M x 3/8” M

1

20

 

Produkte të ngjashme