7000

Njësia e ujit sanitar

Përshkrimi: 

Njësia e ujit sanitar për
përdorim të përbëra nga:
- valvula mbyllëse e sferës me
valvulën e kontrollit
BALLSTOP;
- matës volumerik (MI001);
- valvula mbyllëse e sferës
me skaje mashkull;
- tub për shpëlarje;
- kllapë fiksuese.

Shkarkime

Aprovuar: 

  • ACS

Vizatime:

Kodi

 

Pesha e impulsit l/imp.

700050

sanitare e nxehtë 3/4” me lexim lokal

-

700051

sanitare e nxehtë 3/4” me dalje impulsive

10

700052

sanitare e ftohtë 3/4 ”me lexim lokal

-

700053

sanitare e ftohtë 3/4” me dalje impulsive

10