182

Njësi termike me vendosje fikse në dollap

Përshkrimi: 

Njësi termike me vendosje fikse në dollap.
Komplet me:
-njësi me regullim fiks,
- shpërndarës me material të përzier me matës të qarkullimit,
valvula bllokuese dhe rregulluese.
- dollap me bartës për montim në dysheme.
pmax i punës: 10 bar.
Shtrirje e veprimit: 25÷55°C.
Ushqimi: 230 V - 50 Hz.

 

 

Shkarkime

Aprovuar: 

  • CE

Vizatime:

Kodi

Connections

Outlet No.

Outlets

Ambalazhi

Paketimi

1825C1A2L

3/4” M

x 3

3/4” M

1

-

1825D1A2L

3/4” M

x 4

3/4” M

1

-

1825E1A2L

3/4” M

x 5

3/4” M

1

-

1825F1A2L

3/4” M

x 6

3/4” M

1

-

1825G1A2L

3/4” M

x 7

3/4” M

1

-

1825H1A2L

3/4” M

x 8

3/4” M

1

-

1825I1A2L

3/4” M

x 9

3/4” M

1

-

1825L1A2L

3/4” M

x 10

3/4” M

1

-

1825M1A2L

3/4” M

x 11

3/4” M

1

-

1825N1A2L

3/4” M

x 12

3/4” M

1

-

1825O1A2L

3/4” M

x 13

3/4” M

1

-

 

Produkte të ngjashme