182

Njësi termike me rregullim fiks në shtëpizë

Përshkrimi: 

Njësi termike me rregullim fiks në shtëpizë.
Në komplet me:
- njësinë me rregullimin fiks,
- kompletin për shpërndarje me flegra dhe valvula mbyllëse në qarkun primar
- shpëndarës nga materiale të përbëra me matës të rrjedhës, valvula rregullatore dhe mbyllëse,
- shtëpizën me mbajtësit për instalim në dysheme.
Tmax punues: 6 bar.
Diapazioni i rregullimit: 25÷55°C.
Furnizimi: 230 V - 50 Hz.
 

Shkarkime

Aprovuar: 

  • CE

Vizatime:

Codice

Attacco

No. deriv. ai pannelli

No. deriv. ai radiatori

Conf.

Imballo

1826C1A2L 002

1" F

3 x 3/4" M

2 x 3/4" M

1

-

1826D1A2L 002

1" F

4 x 3/4" M

2 x 3/4" M

1

-

1826E1A2L 002

1" F

5 x 3/4" M

2 x 3/4" M

1

-

1826F1A2L 002

1" F

6 x 3/4" M

2 x 3/4" M

1

-

1826G1A2L 002

1" F

7 x 3/4" M

2 x 3/4" M

1

-

1826H1A2L 002

1" F

8 x 3/4" M

2 x 3/4" M

1

-

1826I1A2L 002

1" F

9 x 3/4" M

2 x 3/4" M

1

-

1826L1A2L 002

1" F

10 x 3/4" M

2 x 3/4" M

1

-

1826M1A2L 002

1" F

11 x 3/4" M

2 x 3/4" M

1

-

1826N1A2L 002

1" F

12 x 3/4" M

2 x 3/4" M

1

-

1826O1A2L 002

1" F

13x 3/4" M

2 x 3/4" M

1

-

 

Produkte të ngjashme