7949

Kuti me integrim për SATK60

Përshkrimi: 

Kuti me integrim për SATK60
e pajisur me:
- kuti mbajtëse që integrohet
me fletë metalike të lyera
për pjesën e brendshme
RAL 9010 me këmbëz dhe
mbyllje;
- valvula mbyllëse e sferës
me skaje 3/4” M.

Shkarkime

Vizatime:

Kodi

Përmasat l x h x p (mm)

794960

625 x 890