165

Komplet për termostat sigurie

Përshkrimi: 

Komplet për termostat sigurie për njësitë e serive 165, 166 dhe 167.

Shkarkime

Vizatime:

Codice

.

Taratura

Conf.

Imballo

165004

Termostato sicurezza max

55 °C ±3 

1

-

165007

Termostato sicurezza min

10 °C ±3 

1

-

 

Produkte të ngjashme