5370

Këlluf për cilindra filtrues standard 10”

Përshkrimi: 

Këlluf për cilindra filtrues standard 10”.
Trupi prej tunxhi, këllufi i tejdukshëm.
pmax i punës: 16 bar.
Tmin÷Tmax: 5÷40°C.

Shkarkime

Vizatime:

Kodi

 

Cope

Kutia

537050

3/4"

1

-

537060

1"

1

-

Produkte të ngjashme