305

Grup instrumentesh teknopolimere për impiantet e ngrohjes

Përshkrimi: 

Grup instrumentesh teknopolimere për impiantet e ngrohjes.
E pajisur me valvul ventilimi, valvul sigurie teknopolimere dhe manometër.
Me izolim.
Shkallë temperature: 5-90 °C.
Me kapacitet deri në 50 kW.

Shkarkime

Aprovuar: 

  • WRAS

Vizatime:

Kodi

 

Konf.

Paketemi

305663

1” 3 bar TÜV

1

-

 

Produkte të ngjashme