5020

Enë ajruese automatike

Përshkrimi: 

Enë ajruese automatike.
Me tapë sigurie higroskopike.
I bërë me tunxh të rrahur.
Përdoret për pjesën përmbyllëse të shpërndarësve 668...S1.
pmax i punës: 10 bar.
pmax e shkarkimit: 2,5 bar
Tmax e punës: 110°C.

Shkarkime

  • Dokumentacioni teknik

Vizatime:

Kodi

 

Cope

Kutia

502043

1/2” M

10

100

 

Produkte të ngjashme