165

Çift për shpërndarje direkte

Përshkrimi: 

Çift për shpërndarje direkte për njësitë e serive 165, 166 dhe 167.
Distanca e trasmisionit: 105÷145 mm.

Shkarkime

Vizatime:

Kodi

 

Cope

Kutia

165006

1 1/2" F x 1” F

1

-

 

Produkte të ngjashme