658

Çift mbajtësesh për montimin e kolektorëve shpërndarës të serisë 663 dhe 668...S1.

Përshkrimi: 

Çift mbajtësesh për montimin e kolektorëve shpërndarës të serisë 663 dhe 668...S1
Me vidha, rozeta muri dhe tapa.
Për përdorim me kutitë e serisë 659 dhe 661 ose montim direkt në mur.

Shkarkime

Vizatime:

2D cad

BIM model

Kodi

Paketë

Pako

658100

1

20

 

Produkte të ngjashme