577

CALEFFI XF - Filtër magnetik vetë-pastrues gjysmë-automatik i plotësuar me by-pass

Përshkrimi: 

Filtër magnetik vetë-pastrues gjysmë-automatik i kompletuar me by-pass. 
Trupi i teknopolimerit. 
Lidhjet femërore. 
Të rregullueshme për tuba horizontalë dhe vertikalë.
Rubineti i drenazhit i lidhur me zorrë. 

Presioni maksimal i punës: 3 bar. 
Diapazoni i temperaturës: 0–90 °C. 
Diametri i rrjetës me sitë Ø = 0,16 mm. 

Shkarkime

  • Dokumentacioni teknik

  • Udhëzime për përdorimin

  • Deklarata e përputhshmërisë

  • Sell Sheet

Aprovuar: 

  • PCT

Vizatime:

Code

 

Pack

Package

577800 

1 1/2” 

1

-

577900 

2” 

1

-

 

Produkte të ngjashme