332

BALLSTOP - Valvulë e rrumbullakët e pajisur me kapak jokthyes

Përshkrimi: 

Valvulë e rrumbullakët e pajisur me kapak jokthyes.
Trupi prej tunxhi.
I kromuar.
Lidhësat M-F.
Me dorezë flutur. 
Shtypja max e punimit: 16 bar.
Temperatura min-max: 5÷90°C.

 

 

Shkarkime

  • Dokumentacioni teknik

Aprovuar: 

  • ACS
  • WRAS

Vizatime:

Kodi

 

Cope

Kutia

332400

1/2" M x 1/2" F

  10

   -

Produkte të ngjashme