Seritë 904

Rekorderi e tipit mashkull.

Shko te
904308.png
Shkarko me rezolucion të lartë

Përshkrimi i produktit

Rekorderi e tipit mashkull.

Të dhënat teknike

Presioni maksimal i funksionimit: 16 bar
Gama e temperaturës mesatare: -25–120 °C

Skicat dhe specifikimet

Numri i pjesës Lidhjet Lidhjet
Modele 3D
Teksti i tenderit
Rekorderi e tipit mashkull. Lidhjet: G 3/8" A (ISO 228-1) M, hyrje. Lidhjet: Ø 8, dalje fundore. Presioni maksimal i funksionimit: 16 bar. Gama e temperaturës mesatare: -25–120 °C.
SCIP code
fbe06aa5-b16f-44f8-a3a3-863638c23303
Modele 3D
Teksti i tenderit
Rekorderi e tipit mashkull. Lidhjet: G 3/8" A (ISO 228-1) M, hyrje. Lidhjet: Ø 10, dalje fundore. Presioni maksimal i funksionimit: 16 bar. Gama e temperaturës mesatare: -25–120 °C.
SCIP code
fbe06aa5-b16f-44f8-a3a3-863638c23303
Modele 3D
Teksti i tenderit
Rekorderi e tipit mashkull. Lidhjet: G 3/8" A (ISO 228-1) M, hyrje. Lidhjet: Ø 12, dalje fundore. Presioni maksimal i funksionimit: 16 bar. Gama e temperaturës mesatare: -25–120 °C.
SCIP code
fbe06aa5-b16f-44f8-a3a3-863638c23303
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Rekorderi e tipit mashkull. Lidhjet: G 3/8" A (ISO 228-1) M, hyrje. Lidhjet: Ø 14, dalje fundore. Presioni maksimal i funksionimit: 16 bar. Gama e temperaturës mesatare: -25–120 °C.
SCIP code
fbe06aa5-b16f-44f8-a3a3-863638c23303
Modele 3D
Teksti i tenderit
Rekorderi e tipit mashkull. Lidhjet: G 1/2" A (ISO 228-1) M, hyrje. Lidhjet: Ø 10, dalje fundore. Presioni maksimal i funksionimit: 16 bar. Gama e temperaturës mesatare: -25–120 °C.
SCIP code
fbe06aa5-b16f-44f8-a3a3-863638c23303
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Rekorderi e tipit mashkull. Lidhjet: G 1/2" A (ISO 228-1) M, hyrje. Lidhjet: Ø 12, dalje fundore. Presioni maksimal i funksionimit: 16 bar. Gama e temperaturës mesatare: -25–120 °C.
SCIP code
fbe06aa5-b16f-44f8-a3a3-863638c23303
Modele 3D
Teksti i tenderit
Rekorderi e tipit mashkull. Lidhjet: G 1/2" A (ISO 228-1) M, hyrje. Lidhjet: Ø 14, dalje fundore. Presioni maksimal i funksionimit: 16 bar. Gama e temperaturës mesatare: -25–120 °C.
SCIP code
fbe06aa5-b16f-44f8-a3a3-863638c23303
Modele 3D
Teksti i tenderit
Rekorderi e tipit mashkull. Lidhjet: G 1/2" A (ISO 228-1) M, hyrje. Lidhjet: Ø 15, dalje fundore. Presioni maksimal i funksionimit: 16 bar. Gama e temperaturës mesatare: -25–120 °C.
SCIP code
fbe06aa5-b16f-44f8-a3a3-863638c23303
Modele 3D
Teksti i tenderit
Rekorderi e tipit mashkull. Lidhjet: G 1/2" A (ISO 228-1) M, hyrje. Lidhjet: Ø 16, dalje fundore. Presioni maksimal i funksionimit: 16 bar. Gama e temperaturës mesatare: -25–120 °C.
SCIP code
fbe06aa5-b16f-44f8-a3a3-863638c23303
Modele 3D
Teksti i tenderit
Rekorderi e tipit mashkull. Lidhjet: G 1/2" A (ISO 228-1) M, hyrje. Lidhjet: Ø 18, dalje fundore. Presioni maksimal i funksionimit: 16 bar. Gama e temperaturës mesatare: -25–120 °C.
SCIP code
fbe06aa5-b16f-44f8-a3a3-863638c23303
Modele 3D
Teksti i tenderit
Rekorderi e tipit mashkull. Lidhjet: G 3/4" A (ISO 228-1) M, hyrje. Lidhjet: Ø 14, dalje fundore. Presioni maksimal i funksionimit: 16 bar. Gama e temperaturës mesatare: -25–120 °C.
SCIP code
fbe06aa5-b16f-44f8-a3a3-863638c23303
Modele 3D
Teksti i tenderit
Rekorderi e tipit mashkull. Lidhjet: G 3/4" A (ISO 228-1) M, hyrje. Lidhjet: Ø 16, dalje fundore. Presioni maksimal i funksionimit: 16 bar. Gama e temperaturës mesatare: -25–120 °C.
SCIP code
fbe06aa5-b16f-44f8-a3a3-863638c23303
Modele 3D
Teksti i tenderit
Rekorderi e tipit mashkull. Lidhjet: G 3/4" A (ISO 228-1) M, hyrje. Lidhjet: Ø 18, dalje fundore. Presioni maksimal i funksionimit: 16 bar. Gama e temperaturës mesatare: -25–120 °C.
SCIP code
fbe06aa5-b16f-44f8-a3a3-863638c23303
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Rekorderi e tipit mashkull. Lidhjet: G 3/4" A (ISO 228-1) M, hyrje. Lidhjet: Ø 22, dalje fundore. Presioni maksimal i funksionimit: 16 bar. Gama e temperaturës mesatare: -25–120 °C.
SCIP code
fbe06aa5-b16f-44f8-a3a3-863638c23303
Modele 3D
Teksti i tenderit
Rekorderi e tipit mashkull. Lidhjet: G 1" A (ISO 228-1) M, hyrje. Lidhjet: Ø 18, dalje fundore. Presioni maksimal i funksionimit: 16 bar. Gama e temperaturës mesatare: -25–120 °C.
SCIP code
fbe06aa5-b16f-44f8-a3a3-863638c23303
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Rekorderi e tipit mashkull. Lidhjet: G 1" A (ISO 228-1) M, hyrje. Lidhjet: Ø 22, dalje fundore. Presioni maksimal i funksionimit: 16 bar. Gama e temperaturës mesatare: -25–120 °C.
SCIP code
fbe06aa5-b16f-44f8-a3a3-863638c23303
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Rekorderi e tipit mashkull. Lidhjet: G 1" A (ISO 228-1) M, hyrje. Lidhjet: Ø 28, dalje fundore. Presioni maksimal i funksionimit: 16 bar. Gama e temperaturës mesatare: -25–120 °C.
SCIP code
fbe06aa5-b16f-44f8-a3a3-863638c23303

Aplikimet

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi