Серија 904

Машки приклучок.

Оди до
904308.png
Преземи во висока резолуција

Опис на производот

Машки приклучок.

Технички податоци

Максимален работен притисок: 16 bar
Среден температурен опсег: -25–120 °C

Цртежи и спецификации

Број на дел Поврзување Поврзување
3D модели
Текст за опис
Машки приклучок. Поврзување: G 3/8" A (ISO 228-1) M, влезови. Поврзување: Ø 8, крајниот излез. Максимален работен притисок: 16 bar. Среден температурен опсег: -25–120 °C.
SCIP code
fbe06aa5-b16f-44f8-a3a3-863638c23303
3D модели
Текст за опис
Машки приклучок. Поврзување: G 3/8" A (ISO 228-1) M, влезови. Поврзување: Ø 10, крајниот излез. Максимален работен притисок: 16 bar. Среден температурен опсег: -25–120 °C.
SCIP code
fbe06aa5-b16f-44f8-a3a3-863638c23303
3D модели
Текст за опис
Машки приклучок. Поврзување: G 3/8" A (ISO 228-1) M, влезови. Поврзување: Ø 12, крајниот излез. Максимален работен притисок: 16 bar. Среден температурен опсег: -25–120 °C.
SCIP code
fbe06aa5-b16f-44f8-a3a3-863638c23303
2D цртежи
Преземи
Преземи
3D модели
Преземи
Преземи
Текст за опис
Машки приклучок. Поврзување: G 3/8" A (ISO 228-1) M, влезови. Поврзување: Ø 14, крајниот излез. Максимален работен притисок: 16 bar. Среден температурен опсег: -25–120 °C.
SCIP code
fbe06aa5-b16f-44f8-a3a3-863638c23303
3D модели
Текст за опис
Машки приклучок. Поврзување: G 1/2" A (ISO 228-1) M, влезови. Поврзување: Ø 10, крајниот излез. Максимален работен притисок: 16 bar. Среден температурен опсег: -25–120 °C.
SCIP code
fbe06aa5-b16f-44f8-a3a3-863638c23303
2D цртежи
Преземи
Преземи
3D модели
Преземи
Преземи
Текст за опис
Машки приклучок. Поврзување: G 1/2" A (ISO 228-1) M, влезови. Поврзување: Ø 12, крајниот излез. Максимален работен притисок: 16 bar. Среден температурен опсег: -25–120 °C.
SCIP code
fbe06aa5-b16f-44f8-a3a3-863638c23303
3D модели
Текст за опис
Машки приклучок. Поврзување: G 1/2" A (ISO 228-1) M, влезови. Поврзување: Ø 14, крајниот излез. Максимален работен притисок: 16 bar. Среден температурен опсег: -25–120 °C.
SCIP code
fbe06aa5-b16f-44f8-a3a3-863638c23303
3D модели
Текст за опис
Машки приклучок. Поврзување: G 1/2" A (ISO 228-1) M, влезови. Поврзување: Ø 15, крајниот излез. Максимален работен притисок: 16 bar. Среден температурен опсег: -25–120 °C.
SCIP code
fbe06aa5-b16f-44f8-a3a3-863638c23303
3D модели
Текст за опис
Машки приклучок. Поврзување: G 1/2" A (ISO 228-1) M, влезови. Поврзување: Ø 16, крајниот излез. Максимален работен притисок: 16 bar. Среден температурен опсег: -25–120 °C.
SCIP code
fbe06aa5-b16f-44f8-a3a3-863638c23303
3D модели
Текст за опис
Машки приклучок. Поврзување: G 1/2" A (ISO 228-1) M, влезови. Поврзување: Ø 18, крајниот излез. Максимален работен притисок: 16 bar. Среден температурен опсег: -25–120 °C.
SCIP code
fbe06aa5-b16f-44f8-a3a3-863638c23303
3D модели
Текст за опис
Машки приклучок. Поврзување: G 3/4" A (ISO 228-1) M, влезови. Поврзување: Ø 14, крајниот излез. Максимален работен притисок: 16 bar. Среден температурен опсег: -25–120 °C.
SCIP code
fbe06aa5-b16f-44f8-a3a3-863638c23303
3D модели
Текст за опис
Машки приклучок. Поврзување: G 3/4" A (ISO 228-1) M, влезови. Поврзување: Ø 16, крајниот излез. Максимален работен притисок: 16 bar. Среден температурен опсег: -25–120 °C.
SCIP code
fbe06aa5-b16f-44f8-a3a3-863638c23303
3D модели
Текст за опис
Машки приклучок. Поврзување: G 3/4" A (ISO 228-1) M, влезови. Поврзување: Ø 18, крајниот излез. Максимален работен притисок: 16 bar. Среден температурен опсег: -25–120 °C.
SCIP code
fbe06aa5-b16f-44f8-a3a3-863638c23303
2D цртежи
Преземи
Преземи
3D модели
Преземи
Преземи
Текст за опис
Машки приклучок. Поврзување: G 3/4" A (ISO 228-1) M, влезови. Поврзување: Ø 22, крајниот излез. Максимален работен притисок: 16 bar. Среден температурен опсег: -25–120 °C.
SCIP code
fbe06aa5-b16f-44f8-a3a3-863638c23303
3D модели
Текст за опис
Машки приклучок. Поврзување: G 1" A (ISO 228-1) M, влезови. Поврзување: Ø 18, крајниот излез. Максимален работен притисок: 16 bar. Среден температурен опсег: -25–120 °C.
SCIP code
fbe06aa5-b16f-44f8-a3a3-863638c23303
2D цртежи
Преземи
Преземи
3D модели
Преземи
Преземи
Текст за опис
Машки приклучок. Поврзување: G 1" A (ISO 228-1) M, влезови. Поврзување: Ø 22, крајниот излез. Максимален работен притисок: 16 bar. Среден температурен опсег: -25–120 °C.
SCIP code
fbe06aa5-b16f-44f8-a3a3-863638c23303
2D цртежи
Преземи
Преземи
3D модели
Преземи
Преземи
Текст за опис
Машки приклучок. Поврзување: G 1" A (ISO 228-1) M, влезови. Поврзување: Ø 28, крајниот излез. Максимален работен притисок: 16 bar. Среден температурен опсег: -25–120 °C.
SCIP code
fbe06aa5-b16f-44f8-a3a3-863638c23303

Апликации

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi