Серија 557

Манометар.

Оди до
557104.png
Преземи во висока резолуција

Опис на производот

Манометар.

Технички податоци

Среден температурен опсег: -20–90 °C
Класа на точност: Манометар UNI 2.5

Цртежи и спецификации

Број на дел Поврзување Вага за манометар
3D модели
Текст за опис
Манометар. Поврзување: G 1/4" A (ISO 228-1) M, централна задна врска. Среден температурен опсег: -20–90 °C. Класа на точност: Манометар UNI 2.5. Вага за манометар: 0–4 bar.
SCIP code
CODICE IN FASE DI ANALISI
3D модели
Текст за опис
Манометар. Поврзување: G 1/4" A (ISO 228-1) M, централна задна врска. Среден температурен опсег: -20–90 °C. Класа на точност: Манометар UNI 2.5. Вага за манометар: 0–6 bar.
SCIP code
CODICE IN FASE DI ANALISI
3D модели
Текст за опис
Манометар. Поврзување: G 1/4" A (ISO 228-1) M, централна задна врска. Среден температурен опсег: -20–90 °C. Класа на точност: Манометар UNI 2.5. Вага за манометар: 0–4 bar.
SCIP code
CODICE IN FASE DI ANALISI
2D цртежи
Преземи
Преземи
3D модели
Преземи
Преземи
Текст за опис
Манометар. Поврзување: G 1/4" A (ISO 228-1) M, радијална врска. Среден температурен опсег: -20–90 °C. Класа на точност: Манометар UNI 2.5. Вага за манометар: 0–4 bar.
SCIP code
CODICE IN FASE DI ANALISI
2D цртежи
Преземи
Преземи
3D модели
Преземи
Преземи
Текст за опис
Манометар. Поврзување: G 1/4" A (ISO 228-1) M, радијална врска. Среден температурен опсег: -20–90 °C. Класа на точност: Манометар UNI 2.5. Вага за манометар: 0–6 bar.
SCIP code
CODICE IN FASE DI ANALISI
2D цртежи
Преземи
Преземи
3D модели
Преземи
Преземи
Текст за опис
Манометар. Поврзување: G 1/4" A (ISO 228-1) M, радијална врска. Среден температурен опсег: -20–90 °C. Класа на точност: Манометар UNI 2.5. Вага за манометар: 0–10 bar.
SCIP code
CODICE IN FASE DI ANALISI
3D модели
Текст за опис
Манометар. Поврзување: G 1/4" A (ISO 228-1) M, централна задна врска. Среден температурен опсег: -20–90 °C. Класа на точност: Манометар UNI 2.5. Вага за манометар: 0–10 bar.
SCIP code
CODICE IN FASE DI ANALISI
3D модели
Текст за опис
Манометар. Поврзување: G 1/4" A (ISO 228-1) M, централна задна врска. Среден температурен опсег: -20–90 °C. Класа на точност: Манометар UNI 2.5. Вага за манометар: 0–25 bar.
SCIP code
CODICE IN FASE DI ANALISI
2D цртежи
Преземи
Преземи
3D модели
Преземи
Преземи
Текст за опис
Манометар. Поврзување: G 3/8" A (ISO 228-1) M, радијална врска. Среден температурен опсег: -20–90 °C. Класа на точност: Манометар UNI 2.5. Вага за манометар: 0–4 bar.
SCIP code
CODICE IN FASE DI ANALISI
2D цртежи
Преземи
Преземи
3D модели
Преземи
Преземи
Текст за опис
Манометар. Поврзување: G 3/8" A (ISO 228-1) M, радијална врска. Среден температурен опсег: -20–90 °C. Класа на точност: Манометар UNI 2.5. Вага за манометар: 0–6 bar.
SCIP code
CODICE IN FASE DI ANALISI
2D цртежи
Преземи
Преземи
3D модели
Преземи
Преземи
Текст за опис
Манометар. Поврзување: G 3/8" A (ISO 228-1) M, радијална врска. Среден температурен опсег: -20–90 °C. Класа на точност: Манометар UNI 2.5. Вага за манометар: 0–10 bar.
SCIP code
CODICE IN FASE DI ANALISI

Апликации

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi