Σειρά 557

Μανομετρο.

Μετάβαση
557104.png
Λήψη σε υψηλή ανάλυση

Περιγραφή προϊόντος

Μανομετρο.

Τεχνικά στοιχεία

Εύρος θερμοκρασίας μέσου: -20–90 °C
Κατηγορία ακρίβειας: Μανόμετρο UNI 2,5

Σχέδια και προδιαγραφές

Αριθμός εξαρτήματος Σύνδεση Κλίμακα μανομέτρου
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Μανομετρο. Σύνδεση: G 1/4" A (ISO 228-1) M, κεντρική πίσω σύνδεση. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: -20–90 °C. Κατηγορία ακρίβειας: Μανόμετρο UNI 2,5. Κλίμακα μανομέτρου: 0–4 bar.
SCIP code
CODICE IN FASE DI ANALISI
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Μανομετρο. Σύνδεση: G 1/4" A (ISO 228-1) M, κεντρική πίσω σύνδεση. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: -20–90 °C. Κατηγορία ακρίβειας: Μανόμετρο UNI 2,5. Κλίμακα μανομέτρου: 0–6 bar.
SCIP code
CODICE IN FASE DI ANALISI
Σχέδια 2D
Λήψη
Λήψη
Μοντέλα 3D
Λήψη
Λήψη
Κείμενο προσφοράς
Μανομετρο. Σύνδεση: G 1/4" A (ISO 228-1) M, ακτινωτή σύνδεση. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: -20–90 °C. Κατηγορία ακρίβειας: Μανόμετρο UNI 2,5. Κλίμακα μανομέτρου: 0–4 bar.
SCIP code
CODICE IN FASE DI ANALISI
Σχέδια 2D
Λήψη
Λήψη
Μοντέλα 3D
Λήψη
Λήψη
Κείμενο προσφοράς
Μανομετρο. Σύνδεση: G 1/4" A (ISO 228-1) M, ακτινωτή σύνδεση. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: -20–90 °C. Κατηγορία ακρίβειας: Μανόμετρο UNI 2,5. Κλίμακα μανομέτρου: 0–6 bar.
SCIP code
CODICE IN FASE DI ANALISI
Σχέδια 2D
Λήψη
Λήψη
Μοντέλα 3D
Λήψη
Λήψη
Κείμενο προσφοράς
Μανομετρο. Σύνδεση: G 1/4" A (ISO 228-1) M, ακτινωτή σύνδεση. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: -20–90 °C. Κατηγορία ακρίβειας: Μανόμετρο UNI 2,5. Κλίμακα μανομέτρου: 0–10 bar.
SCIP code
CODICE IN FASE DI ANALISI

Εφαρμογές

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi