Серија 679

Калибратор и рачка за адаптација на димензиите на цевките пред да се употребат со приклучоците од сериите 679 и 359.

Оди до
679001.png
679001_sez~-~page-1.png
679001.png
679001_sez~-~page-1.png
Преземи во висока резолуција

Опис на производот

Калибратор и рачка за адаптација на димензиите на цевките пред да се употребат со приклучоците од сериите 679 и 359.

Цртежи и спецификации

Број на дел
3D модели
Текст за опис
Калибратор и рачка за адаптација на димензиите на цевките пред да се употребат со приклучоците од сериите 679 и 359.
SCIP code
CODICE IN FASE DI ANALISI
3D модели
Текст за опис
Калибратор и рачка за адаптација на димензиите на цевките пред да се употребат со приклучоците од сериите 679 и 359.
SCIP code
CODICE IN FASE DI ANALISI
3D модели
Текст за опис
Калибратор и рачка за адаптација на димензиите на цевките пред да се употребат со приклучоците од сериите 679 и 359.
SCIP code
CODICE IN FASE DI ANALISI
3D модели
Текст за опис
Калибратор и рачка за адаптација на димензиите на цевките пред да се употребат со приклучоците од сериите 679 и 359.
SCIP code
CODICE IN FASE DI ANALISI
3D модели
Текст за опис
Калибратор и рачка за адаптација на димензиите на цевките пред да се употребат со приклучоците од сериите 679 и 359.
SCIP code
CODICE IN FASE DI ANALISI
3D модели
Текст за опис
Калибратор и рачка за адаптација на димензиите на цевките пред да се употребат со приклучоците од сериите 679 и 359.
SCIP code
CODICE IN FASE DI ANALISI
3D модели
Текст за опис
Калибратор и рачка за адаптација на димензиите на цевките пред да се употребат со приклучоците од сериите 679 и 359.
SCIP code
CODICE IN FASE DI ANALISI
3D модели
Текст за опис
Калибратор и рачка за адаптација на димензиите на цевките пред да се употребат со приклучоците од сериите 679 и 359.
SCIP code
CODICE IN FASE DI ANALISI
3D модели
Текст за опис
Калибратор и рачка за адаптација на димензиите на цевките пред да се употребат со приклучоците од сериите 679 и 359.
SCIP code
CODICE IN FASE DI ANALISI

Апликации

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi