Серија 679

DARCAL, Приклучок за повеќеслојни пластични цевки за континуирана употреба на високи температури.

Оди до
679014.png
Преземи во висока резолуција

Опис на производот

Приклучок за повеќеслојни пластични цевки за континуирана употреба на високи температури.

Технички податоци

Максимален работен притисок: 10 bar
Среден температурен опсег: 0–95 °C
Завршница: хроматска

Цртежи и спецификации

Број на дел поврзување поврзување
3D модели
Текст за опис
Приклучок за повеќеслојни пластични цевки за континуирана употреба на високи температури. поврзување: 23 p.1,5, Приклучок за фитинзи Caleffi. поврзување: Ø 14x2. Максимален работен притисок: 10 bar. Среден температурен опсег: 0–95 °C. Завршница: хроматска.
3D модели
Текст за опис
Приклучок за повеќеслојни пластични цевки за континуирана употреба на високи температури. поврзување: 23 p.1,5, Приклучок за фитинзи Caleffi. поврзување: Ø 16x2. Максимален работен притисок: 10 bar. Среден температурен опсег: 0–95 °C. Завршница: хроматска.
3D модели
Текст за опис
Приклучок за повеќеслојни пластични цевки за континуирана употреба на високи температури. поврзување: 23 p.1,5, Приклучок за фитинзи Caleffi. поврзување: Ø 16x2,25. Максимален работен притисок: 10 bar. Среден температурен опсег: 0–95 °C.
3D модели
Текст за опис
Приклучок за повеќеслојни пластични цевки за континуирана употреба на високи температури. поврзување: 23 p.1,5, Приклучок за фитинзи Caleffi. поврзување: Ø 18x2. Максимален работен притисок: 10 bar. Среден температурен опсег: 0–95 °C. Завршница: хроматска.
3D модели
Текст за опис
Приклучок за повеќеслојни пластични цевки за континуирана употреба на високи температури. поврзување: 23 p.1,5, со метален прстен, Приклучок за фитинзи Caleffi. поврзување: Ø 20x2. Максимален работен притисок: 10 bar. Среден температурен опсег: 0–95 °C. Завршница: хроматска.
3D модели
Текст за опис
Приклучок за повеќеслојни пластични цевки за континуирана употреба на високи температури. поврзување: 23 p.1,5, со метален прстен, Приклучок за фитинзи Caleffi. поврзување: Ø 20x2,25. Максимален работен притисок: 10 bar. Среден температурен опсег: 0–95 °C. Завршница: хроматска.
3D модели
Текст за опис
Приклучок за повеќеслојни пластични цевки за континуирана употреба на високи температури. поврзување: 23 p.1,5, со метален прстен, Приклучок за фитинзи Caleffi. поврзување: Ø 20x2,5. Максимален работен притисок: 10 bar. Среден температурен опсег: 0–95 °C. Завршница: хроматска.
3D модели
Текст за опис
Приклучок за повеќеслојни пластични цевки за континуирана употреба на високи температури. поврзување: 23 p.1,5, со метален прстен, Приклучок за фитинзи Caleffi. поврзување: Ø 20x2,9. Максимален работен притисок: 10 bar. Среден температурен опсег: 0–95 °C. Завршница: хроматска.

Апликации

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi