Σειρά 679

Καλύμπρα και λαβή για ρύθμιση της διαμέτρου πολυστρωματικών σωλήνων πριν από τη χρήση με τα εξαρτήματα της σειράς 679.

Μετάβαση
679001.png
679001_sez~-~page-1.png
679001.png
679001_sez~-~page-1.png
Λήψη σε υψηλή ανάλυση

Περιγραφή προϊόντος

Καλύμπρα και λαβή για ρύθμιση της διαμέτρου πολυστρωματικών σωλήνων πριν από τη χρήση με τα εξαρτήματα της σειράς 679.

Σχέδια και προδιαγραφές

Αριθμός εξαρτήματος
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Καλύμπρα και λαβή για ρύθμιση της διαμέτρου πολυστρωματικών σωλήνων πριν από τη χρήση με τα εξαρτήματα της σειράς 679.
SCIP code
CODICE IN FASE DI ANALISI
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Καλύμπρα και λαβή για ρύθμιση της διαμέτρου πολυστρωματικών σωλήνων πριν από τη χρήση με τα εξαρτήματα της σειράς 679.
SCIP code
CODICE IN FASE DI ANALISI
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Καλύμπρα και λαβή για ρύθμιση της διαμέτρου πολυστρωματικών σωλήνων πριν από τη χρήση με τα εξαρτήματα της σειράς 679.
SCIP code
CODICE IN FASE DI ANALISI

Εφαρμογές

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi