544

Valvul për zbrazje termike, me mbushje automatike.

Përshkrimi: 

Valvul për zbrazje termike, me mbushje automatike.
Për kaldaja me lëndë djegëse të ngurta
Presioni maksimal i punës: 6 bar.
T.max e punës: 100°C.
T.min÷T.max: 5÷100°C.
T.min÷T.max e mjedisit: 1÷50°C.
Temperatura e fabrikës: 100°C (0/-5°C).
Shkalla e shkarkimit per Δp=1 bar dhe T=110°C: 1600 l/h
Gjatësia e gypit: 1300 mm.

Shkarkime

  • Dokumentacioni teknik

  • Udhëzime për përdorimin

Drawings: 

Kodi

 

Rregullimi

Paketë

Pako

544400 

1/2”

100°C

1

10

Produkte të ngjashme