5996

Sistem përmbyllës

Përshkrimi: 

Sistem përmbyllës në kanalin e furnizimit në komplet me lidhës të dyfishtë rrezor, me valvulën rrumbullake dypozicionëshe, me enën ajruese dhe lidhësin për gypin mbushës dhe zbrazës.
pmax delovni: 10 bar.
pmax izpustni: 2,5 bar.
Tmin÷Tmax: 0÷100°C.

Shkarkime

Vizatime:

Kodi

 

Cope

Kutia

599674

1 1/4”

1

10

 

Produkte të ngjashme