SATK40

Satelit përdorimi pezull elektronik me ndarje

Përshkrimi: 

Satelit përdorimi pezull elektronik me ndarje të ujit për:
Ngrohjen e ujit në temperaturën e përzgjedhur
Shkalla e temperaturës së ulët (25–45 °C)
Shkalla e temperaturës mesatare/të lartë (45–75 °C)
Furnizimi me ACS me grumbullim (jo i ofruar nga ne)
Funksione të aktivizueshme
• Tharja e shtresës poshtë dyshemesë
Përbërësit kryesor
- valvulë me rregullim modulues (p max e lejuar 1,65 bar)
- valvul devijuese në anën sekondare
- sensor për mbrojtjen e sistemit në dysheme
- pompë me efikasitet të lartë
- mbulim PPE
- shkëmbyes i bronzuar për ngrohje 15 kW nominale
- valvul sigurie 3 bar
- vazo amortizimi 7 l
- grup ngarkimi
Skemë për SATK40

Shkarkime

Vizatime:

Kodi . Conf.  Imballo

SATK40103HE   

 

1 -