SATK20

Satelit për ngrohje me temperaturë të LARTË

Përshkrimi: 

Satelit përdorimi pezull elektronik për:

Ngrohje në temperatura të larta (85 °C).
Furnizim i menjëhershëm me ACS (max 27 l/min).

Funksione të aktivizueshme
• Parangrohje e shkëmbyesit ACS

Përbërësit kryesor
- valvula me rregullim modulues (p max e lejuar 0,9 bar)
- mbulim PPE
- shkëmbyes i bronzuar

Fuqia maksimale e funksionimit: 10 bar.
Furnizimi me energji 230 V - 50 Hz.
Përthithja maksimale elektrike: 20 W.
Përmasat (l x h x p): 450 x 550 x 265 mm.

Shkarkime

Vizatime:

Codice  

SATK20303

scambiatore 40 kW

SATK20305 scambiatore 65 kW