1520

Rregullator dixhital për ngrohje dhe freskim. Komplet me sensor furnizues, me sensor të jashtëm dhe sensor të lagështisë relative

Përshkrimi: 

Rregullator dixhital për ngrohje dhe freskim. Komplet me sensor furnizues, me sensor të jashtëm dhe sensor të lagështisë relative.
Ushqimi: 230 V - 50 Hz.
Harxhimi: 5,5 VA.
Skalla e mbrojtjes: IP 40.

Aprovuar: 

  • CE

Kodi

 

Cope

Kutia

152021

1 kanal

1

-

Produkte të ngjashme