7941

Njësia e ujit sanitar për përdorim

Përshkrimi: 

Njësia e ujit sanitar për përdorim e përbërë nga:
- valvula mbyllëse e sferës me valvulën e
kontrollit BALLSTOP;
- matës volumetrik (MI001), me dalje impulsive;
- valvula mbyllëse e sferës me skaje mashkull;

Shkarkime

Kodi

 

Q3 m3/h 

Pesha e impulsit l/imp.

794140

sanitar i ftohtë 1/2”

2,5 

10

794141

sanitar i ngrohtë 1/2”

2,5 

10

794150

sanitar i ftohtë 3/4”

4,0 10

794151

sanitar i ngrohtë 3/4”

4,0 10