182

Njësi termike me rregullim fiks

Përshkrimi: 

Njësi termike me rregullim fiks.
Në komplet me:
- njësinë me rregullimin fiks,
- kompletin për shpërndarje me flegra dhe valvula mbyllëse në qarkun primar
- shpëndarës nga materiale të përbëra me matës të rrjedhës, valvula rregullatore dhe mbyllëse,
- termostatin e sigurisë.
Tmax punues: 6 bar.
Diapazioni i rregullimit: 25÷55°C.
Furnizimi: 230 V - 50 Hz.
 

Shkarkime

Aprovuar: 

  • CE

Vizatime:

Kodi

Connections

Outlet No.

Outlets

Cope

Kutia

1825C5A2L

3/4” M

x 3

3/4” M

1

-

1825D5A2L

3/4” M

x 4

3/4” M

1

-

1825E5A2L

3/4” M

x 5

3/4” M

1

-

1825F5A2L

3/4” M

x 6

3/4” M

1

-

1825G5A2L

3/4” M

x 7

3/4” M

1

-

1825H5A2L

3/4” M

x 8

3/4” M

1

-

1825I5A2L

3/4” M

x 9

3/4” M

1

-

1825L5A2L

3/4” M

x 10

3/4” M

1

-

1825M5A2L

3/4” M

x 11

3/4” M

1

-

1825N5A2L

3/4” M

x 12

3/4” M

1

-

1825O5A2L

3/4” M

x 13

3/4” M

1

-

 

Produkte të ngjashme