70029

Kuti e integruar për PLURIMOD ® EASY me kolektor shpërndarës

Përshkrimi: 

Kuti e integruar për PLURIMOD ® EASY
me kolektor shpërndarës për sistemet me radiatorë. Me
pjesë fundore të galvanizuar dhe derë të lyer për brendësi
RAL 9010; h = 866 mm, l = 600 mm, pajisur me një strukturë
përfundimtare me aftësi përshtatëse nga 140 në 180 mm
thellësi.
Për përdorim në instalime me hyrje si në anën e majtë edhe në të
djathtë të kutisë (hyrja bazë në anën e majtë).

Kutia e modeleve të serisë 70029 ofrohet së bashku me:
- 2 palë valvula sferë 3/4 ”M;
- 2 tuba shpëlarës për larjen fillestare të sistemit;
- Enë për mbledhjen e kondensatës të sistemit sanitar
- ganxha për pozicionimin e shërbimeve të ujit sanitar të serisë 7000.
- 2 kolektorë të thjeshtë nga 3/4” seria 350 (max 8 lidhje);
- tubat dhe pajisjet e lidhjes dhe fiksimit.

Vizatime:

Kodi

Nr. i
degëzimeve

Degëzim

70029B

2

23 p. 1,5

70029C

3

23 p. 1,5

70029D

4

23 p. 1,5

70029E

5

23 p. 1,5

70029F

6

23 p. 1,5

70029G

7

23 p. 1,5

70029H

8

23 p. 1,5