598

Kolektor shpërndarjeje i thjeshtë qorr. Me lidhje ndërboshtore të tipit femër.

Përshkrimi: 

Kolektor shpërndarjeje i thjeshtë. Qorr.
Për sisteme ngrohëse dhe me ajër të kondicionuar.
Presioni max i punës: 10 bar.
Tmin÷Tmax: -10÷110°C.
Largësia ndërboshtore: 50 mm.
Me lidhje ndërboshtore të tipit femër.

Vizatime:

Kodi

Lidhjet

Nr.daljes

Daljet

Paketë

Pako

598522

3/4”

x 2

1/2” F

2

-

598532

3/4”

x 3

1/2” F

2

-

598542

3/4”

x 4

1/2” F

2

-

598622

1”

x 2

1/2” F

2

-

598632

1”

x 3

1/2” F

2

-

598642

1”

x 4

1/2” F

2

-

 

Produkte të ngjashme