765

Grup për shpërndarje të drejtpërdrejtë për sistemet e ngrohjes

Përshkrimi: 

Grup për shpërndarje të
drejtpërdrejtë për sistemet e
ngrohjes Me izolim.
I pajisur me matë nxehtësie
CONTECA ® (MID004) me model
dhe përshtatës për sondat e
zhytjes së drejtpërdrejtë. Fuqia
maksimale e funksionimit: 10 bar.
Temperatura maksimale e
funksionimit: 100 °C. Furnizimi
me energji: 230 V - 50 Hz.
Fiksim në anë të sistemit: 1” F.
Fiksim në anë të kaldajës: 1
1/2” M me mbyllje sferë.
Baza mes akseve: 125 mm.

Shkarkime

Kodi

Pajisje bashkuese

Konfeksioni. Paketimi

765600HE

1” F 

1 -