766

Grup për rregullimin termostatik për sistemet e ngrohjes

Përshkrimi: 

Grup për rregullimin termostatik për
sistemet e ngrohjes.
Me izolim. I pajisur me matë
nxehtësie CONTECA®
(MID004) me model dhe
përshtatës për sondat e zhytjes
së drejtpërdrejtë. Fuqia
maksimale e funksionimit: 10
bar.
Shkalla e temperaturës së
kalibrimit: 25-50 °C.
Tmax hyrja primare: 100 °C.
Furnizimi me energji: 230 V - 50
Hz. Fiksim në anë të sistemit: 1”
F. Fiksim në anë të kaldajës: 1
1/2” M me mbyllje sferë.
Baza mes akseve: 125 mm.

Shkarkime

Kodi

Pajisje bashkuese

Konfeksioni.

Paketimi

766600HE

1” F 

1

-