SATK10

DHW Satelit përdorimi elektronik modulues Vetëm për përdorim sanitar

Përshkrimi: 

Satelit përdorimi pezull elektronik për: Furnizim i
menjëhershëm me ACS (max 27 l/min)
Satelit përdorimi elektronik
modulues Vetëm për përdorim
sanitar
Funksione të aktivizueshme
• Parangrohje e shkëmbyesit ACS
Përbërësit kryesor
- valvulË me rregullim modulues (p max e lejuar 0,9 bar)
- pompë me efikasitet të lartë në anën primare
- mbulim në fletë metalike të lyera RAL9010
- shkëmbyes i bronzuar 40, 65 o 75 kW nominale
Përmasat (L x H x P):
476 x 350 x 188 mm.

Shkarkime

Kodi

 

Rrjedha maksimale e ACS

 

SATK10203HE

shkëmbyesi 40 kW

18 (l/min)

 

SATK10204HE

shkëmbyesi 65 kW

25 (l/min)

 

SATK10205HE

shkëmbyesi 75 kW

27 (l/min)

 
SATK10253 shkëmbyesi 40 kW

18 (l/min)

Senza pompa di primario
SATK10254 shkëmbyesi 65 kW

25 (l/min)

Senza pompa di primario
SATK10255 shkëmbyesi 75 kW 27 (l/min) Senza pompa di primario