Серија SATK10

Електронски ѕиден HIU само за производство на топла вода во домаќинството.

Оди до
SATK10203HE.png
SATK10203HE_dim~-~page-1.png
SATK10203HE_idr~-~page-1.png
SATK10203HE.png
SATK10203HE_dim~-~page-1.png
SATK10203HE_idr~-~page-1.png
Преземи во висока резолуција

Опис на производот

Електронски ѕиден HIU само за производство на топла вода во домаќинството.

Технички податоци

Temperatura massima di esercizio: 85 °C
Напојување со електрична енергија: 230V (AC)
потрошувачка на енергија: 80 W
Длабочина: 188 mm
Висина: 350 mm
ширина: 476 mm
△ стр макс.: 0,9 bar
△ стр макс. - Белешки: circuito primario

Сертификати

CE
PZH

Цртежи и спецификации

Број на дел Номинален капацитет за размена на удари Massima produzione ACS istantanea
2D цртежи
Преземи
Преземи
3D модели
Преземи
Преземи
Текст за опис
Електронски ѕиден HIU само за производство на топла вода во домаќинството. Temperatura massima di esercizio: 85 °C. Напојување со електрична енергија: 230V (AC). потрошувачка на енергија: 80 W. Номинален капацитет за размена на удари: 40 kW. Длабочина: 188 mm. Висина: 350 mm. ширина: 476 mm. Massima produzione ACS istantanea: 18 l/min. △ стр макс.: 0,9 bar (circuito primario).
2D цртежи
Преземи
Преземи
3D модели
Преземи
Преземи
Текст за опис
Електронски ѕиден HIU само за производство на топла вода во домаќинството. Temperatura massima di esercizio: 85 °C. Напојување со електрична енергија: 230V (AC). потрошувачка на енергија: 80 W. Номинален капацитет за размена на удари: 65 kW. Длабочина: 188 mm. Висина: 350 mm. ширина: 476 mm. Massima produzione ACS istantanea: 25 l/min. △ стр макс.: 0,9 bar (circuito primario).
2D цртежи
Преземи
Преземи
3D модели
Преземи
Преземи
Текст за опис
Електронски ѕиден HIU само за производство на топла вода во домаќинството. Temperatura massima di esercizio: 85 °C. Напојување со електрична енергија: 230V (AC). потрошувачка на енергија: 80 W. Номинален капацитет за размена на удари: 75 kW. Длабочина: 188 mm. Висина: 350 mm. ширина: 476 mm. Massima produzione ACS istantanea: 27 l/min. △ стр макс.: 0,9 bar (circuito primario).
2D цртежи
Преземи
Преземи
3D модели
Преземи
Преземи
Текст за опис
Електронски ѕиден HIU само за производство на топла вода во домаќинството. Temperatura massima di esercizio: 85 °C. Напојување со електрична енергија: 230V (AC). потрошувачка на енергија: 80 W. Номинален капацитет за размена на удари: 40 kW. Длабочина: 188 mm. Висина: 350 mm. ширина: 476 mm. Massima produzione ACS istantanea: 18 l/min. △ стр макс.: 0,9 bar (circuito primario).
2D цртежи
Преземи
Преземи
3D модели
Преземи
Преземи
Текст за опис
Електронски ѕиден HIU само за производство на топла вода во домаќинството. Temperatura massima di esercizio: 85 °C. Напојување со електрична енергија: 230V (AC). потрошувачка на енергија: 80 W. Номинален капацитет за размена на удари: 65 kW. Длабочина: 188 mm. Висина: 350 mm. ширина: 476 mm. Massima produzione ACS istantanea: 25 l/min. △ стр макс.: 0,9 bar (circuito primario).
2D цртежи
Преземи
Преземи
3D модели
Преземи
Преземи
Текст за опис
Електронски ѕиден HIU само за производство на топла вода во домаќинството. Temperatura massima di esercizio: 85 °C. Напојување со електрична енергија: 230V (AC). потрошувачка на енергија: 80 W. Номинален капацитет за размена на удари: 75 kW. Длабочина: 188 mm. Висина: 350 mm. ширина: 476 mm. Massima produzione ACS istantanea: 27 l/min. △ стр макс.: 0,9 bar (circuito primario).

Апликации

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi
Врти