7507

CONTECA EASY ULTRA - Matës nxehtësie i drejtpërdrejt me volumetrik ultratinguj për serinë SATK10/20/22/30/32/40

Përshkrimi: 

Matës nxehtësie i drejtpërdrejt me volumetrik
ultratinguj për serinë SATK10/20/22/30/32/40.
Pajisur me ekran me kristale të
lëngshme me tëtë shifra.
Furnizim me energji:
24 V (AC) 50 Hz - 1 W e centralizuar.

Shkarkime

Aprovuar: 

  • CE

Vizatime:

Kodi

Pajisje bashkuese

Lloji i matjes

Qp 
m3/h 

Qi 
l/h 

750705K 

3/4” 

monogetto 

2,5 

50