626

Çelës për rrjedhje, për gypa nga 1“ deri në 8“

Përshkrimi: 

Çelës për rrjedhje.
Për gypa nga 1“ deri në 8“.
250 V (ac) - 15 (5) A.
Presioni maksimal i punës: 6 bar.
Tmin÷Tmax: -30÷120°C.
Shkalla e mbrojtjes: IP 54.

Shkarkime

  • Dokumentacioni teknik

  • Udhëzime për përdorimin

Aprovuar: 

  • ACS
  • CE

Drawings: 

3D cad

BIM model

Kodi

 

Paketë 

Pako

626600 

 1”

1

5

626009 

 komplet me fletëza metali 

1

-

Produkte të ngjashme