625

Çelës presioni për rritjen e prurjes.

Përshkrimi: 

Çelës presioni për rritjen e prurjes.
Deri në 500 V 3 shufra - 16 A
Presioni maksimal i punës: 15 bar.
T.min ÷ T.max e mjedisit: -10÷55°C.
T.min ÷ T.max mesatare: 0÷110°C.
Me lidhje femër-femër 1/4”
Shkalla mbrojtëse: IP 44.

Aprovuar: 

  • CE

Vizatime:

2D cad

BIM model

Codice

Campo di regolazione

Pmax

Conf.

Imballo

625005

1–5 bar

5 bar

1

10

625010

3–12 bar

12 bar

1

10

 

Produkte të ngjashme