798

C izolues për çiftin e kolektorëve për p modulet 796, 799, 7992

Përshkrimi: 

C izolues për çiftin e kolektorëve për
p modulet 796, 799, 7992.
M max. 8 nisje

N. B. : Kryeni porosinë e izoluesit në
përputhje me modulin që kombinohet.
Nuk është i mundur aplikimi në periudhën

e mëvonshme.

Kodi  

798015

3/4”

798016

1”

798017

1 1/4”